Skala Beauforta

Dwunastostopniowa skala służąca do szacowania prędkości (tzw. siły) wiatru. Opracowana w 1806 roku przez angielskiego admirała F. Beauforta. Opiera się na obserwacji skutków działania wiatru na przedmioty naziemne lub na powierzchnię morza. Szacowanie siły wiatru przy jednoczesnym pomiarze jego prędkości (dokonywanym anemometrem) pozwala przyporządkować stopniom skali Beauforta przybliżoną prędkość wiatru w metrach na sekundę.

Wiatr rzeczywisty, własny i pozorny

Wiatr rzeczywisty Jest to wiatr wywołany warunkami meteorologicznymi i ukształtowaniem terenu. Prędkość wiatru określamy w metrach na sekundę (m/s) lub kilometrach na godzinę (km/godz) Wiatr własny Jest to ruch powietrza wynikający z poruszania się jachtu i przeciwny do kierunku jego oraz równy szybkości, z jaką porusza się jacht. Wiatr pozorny Jest to wypadkowa pary sił […]